Hvor meget protein er der (rent faktisk) i min hunds foder???

Advarsel: Denne artikel er meget nørdet og matematisk (men virkelig informativ). Hvis du ikke gider dybdegående forklaringer, så kan du hoppe ned til slutningen af artiklen, hvor jeg opremser de enkelte trin, som du skal huske, når du sammenligner proteinindholdet i forskellige slags foder.

Ak ja, hundefoder er en jungle – og det er næringsstofanalyserne på bagsiden af foderpakkerne også! Når man vælger foder til sin hund, så er makronæringsstoffordeling noget, der er vigtigt for mange hundeejere. Især proteinindholdet er noget, mange hundeejere kigger efter som det første. Og det er heldigvis også dejligt nemt at få oplysninger om foderets proteinindhold – det er nemlig altid angivet i næringsstofanalysen. Fantastisk!!! Eller? Er det? Når man sammenligner forskellige slags foder, så kan man hurtigt blive ret forvirret. Der står et tørfoder på hylden hos foderforhandleren, som indeholder 20 % protein. Og så ligger der en pose BARF i fryseren, som kun indeholder 13 % protein. Underligt. Sammenligner man de to pakker foder, så er der MEGET mere kød i BARF-posen. Men er det ikke netop kød, som indeholder store mængder protein? Det her giver jo ingen mening!

Og nej, umiddelbart giver det jo ingen mening. I hvert fald ikke, hvis man ikke graver dybere og tager lommeregneren i hånden. Det er nemlig ikke så nemt at sammenligne proteinindholdet i forskellige slags foder. Grunden til dette er, at proteinindholdet er angivet som procent af vægten af produktet, som vi forefinder det i foderposen. Hvis der står 20 % protein på tørfoderposen, så betyder det, at der er 20 g protein i 100 g af foderet. Spiser hunden 100 g af dette tørfoder, så indtager den 20 g protein. Spiser hunden det dobbelte, nemlig 200 g af foderet, indtager den selvfølgelig også den dobbelte mængde protein, nemlig 40 g. Og hvis hunden spiser 100 g BARF, som indeholder 13 % protein, så indtager den selvfølgelig også kun 13 g protein. Spiser hunden den dobbelte mængde BARF, indtager den også den dobbelte mængde protein, nemlig 26 g. Nemt! Så hunden indtager mindre protein når den spiser BARF?! Nej! For en hund, som spiser 100 g tørfoder om dagen for at dække sit energibehov, vil ikke kunne nøjes med 100 g BARF. Den vil simpelthen ikke kunne dække sit energibehov ved blot at spise denne mængde BARF. Grunden til dette er vandindholdet i foderet. Alt foder indeholder en vis andel vand. Tørfoder ligger typisk omkring de 10 % vand (også kaldet for fugtindhold), BARF omkring de 70 % på vægtbasis. Semi-moist foder har typisk et fugtindhold omkring 20 % på vægtbasis. Dette betyder at tørfoder indeholder ca. 10 g vand per 100 g foder og BARF ca. 70 g vand per 100 g foder. Det er også derfor, at en hund skal spise større mængder BARF før den har fået opfyldt sit energibehov, sammenlignet med tørfoder. Vi kan derfor slå fast: proteinprocenten relateret til foderets vådvægt (vægten inklusive fugtindhold) duer ikke til at sammenligne forskellige slags foder med. Det giver meget mere mening at sammenligne proteinprocenten relateret til et foders tørvægt eller tørstof, dvs. foderet uden vand. Og selvom producenterne sjældent oplyser om foderets proteinindhold i tørstoffet, kan vi heldigvis beregne det, når vi kender til proteinindholdet i foderets vådvægt og til fugtindholdet i foderet. Lad os antage, at et foder indeholder 20 % protein og har et fugtindhold på 10 %. Dvs. 100 g foder indeholder 20 g protein og de 20 g protein fordeler sig på 90 g tørstof. Nu vil vi gerne beregne, hvor meget protein der er i 100 g tørstof, for denne værdi vil vi gerne bruge til at sammenligne med andre slags foder. 100 g er altså 1 enhed og 90 g er 0,9 enhed. For at komme frem til proteinindholdet i 1 enhed tørstof svarende til 100 g tørstof, dividerer man blot de 20 g protein med 0,9 enheder. 

20 g/0,9 enhed = 22,2 g/1 enhed

Vi kan konkludere, at 100 g tørstof indeholder 22,2 g protein. 

Her er et praktisk eksempel: 

En kunde i en foderbutik er på udkig efter et nyt foder til sin hund. Kunden vil gerne have et foder med et så lavt proteinindhold som muligt. Hun finder 3 forskellige slags foder. Et tørfoder, som indeholder 30 % protein, et semi-moist foder, som indeholder 25 % protein og et BARF-produkt, som indeholder 15 % protein. Hun sammenligner og vælger BARF-produktet, fordi det indeholder mindst protein, sammenlignet med de andre to typer foder. Åh åh… Havde hun bare læst denne artikel! Hun glemte nemlig at se på fugtindholdet i de tre forskellige slags foder. Tørfoderet indeholder 10 % vand, semi-moist foderet 20 % og BARF-produktet 70 %. Udregnet på tørstofbasis svarer proteinindholdet derfor til 33 % i tørfoderet, 31 % i semi-moist foderet og hele 50 % i BARF-produktet. 

At sammenligne forskellige produkter ved at udregne proteinindholdet i foderets tørstof er langt bedre, end at sammenligne forskellige produkter på baggrund af deres proteinindhold i foderets vådvægt. MEN det er stadigvæk ikke den bedste måde. 

Vi er enige om, at 1 g protein, 1 g kulhydrater og 1 g fedt vejer præcist det samme – nemlig 1 g. Men 1 g protein, 1 g kulhydrater og 1 g fedt indeholder ikke den samme mængde energi. 1 g protein indeholder ca. 18 kJ omsættelig energi, 1 g kulhydratet indeholder ca. 17 kJ omsættelig energi og 1 g fedt indeholder ca. 39 kJ omsættelig energi. Lad os antage, at en tilfældig hund har et dagligt energibehov, som lyder på 1000 kJ, så kan hunden – i teorien – enten indtage ca. 56 g protein, 59 g kulhydrater eller 26 g fedt, for at få opfyldt sit daglige energibehov. Lad os nu sammenligne to slags foder: Foder A indeholder 30 % protein i foderets vådvægt og 10 % vand. Foder B indeholder 26 % protein i foderets vådvægt og 20 % vand. Udregnet på tørstofbasis betyder det, at foder A indeholder ca. 33 % protein (33 g/100 g tørstof) og foder B indeholder ligeledes ca. 33 % protein (33 g/100 g tørstof). Så det er lige meget, hvilke foder jeg vælger – min hund vil indtage præcis den samme mængde protein per dag?! Nej! Så nemt er det desværre ikke. Foder A indeholder nemlig 33 g protein, 2 g fibre, 8 g aske og 57 g letfordøjelige kulhydrater i 100 g tørstof. Foder B indeholder 33 g protein, 2 g fibre, 8 g aske og 57 g fedt i 100 g tørstof. Og hvad så? Det betyder at foder A indeholder 1563 kJ omsættelig energi pr. 100 g tørstof. Foder B indeholder 2817 kJ omsættelig energi pr. 100 g tørstof. Hvis jeg nu har en hund, som har et dagligt energibehov, som lyder på 1000 kJ, så må hunden spise 64 g tørstof af foder A og vil derfor indtage ca. 21 g protein. Hunden må dog kun indtage ca. 35 g af foder B (i hvert fald hvis hunden skal holde vægten – og det skal den jo gerne) og vil derfor kun indtage ca. 12 g protein. Av mit hoved, tænker du nu. Og ja, det er der super irriterende, at proteinindholdet på et foder ikke angives i forhold til foderets energiindhold. Men sådan er det desværre. Hvis du vil være på den helt sikre side, når du sammenligner forskellige slags foder, så vil jeg anbefale dig at regne ud af, hvor meget protein din hund vil indtage pr. dag, når den spiser en bestemt slags foder. For at kunne udregne dette, skal du vide din hunds daglige energibehov, du skal kende et foderets proteinindhold i foderets vådvægt (dét, der står på bagsiden af foderpakken under analyse) og foderets omsættelige energiindhold (det skulle også meget gerne stå på foderpakken). 

Her er et praktisk eksempel:

Husker du kunden i foderbutikken fra eksemplet ovenfor? Hun ville gerne sammenligne 3 forskellige slags foder. Et tørfoder, som indeholder 30 % protein, et semi-moist foder, som indeholder 25 % protein og et BARF-produkt, som indeholder 15 % protein. Lad os antage, at kunden har læst denne artikel og taget lommeregneren med i foderbutikken. Ud over oplysningerne om hvert foderets proteinindhold finder hun også oplysninger om hvert foderets energiindhold. Hun kan læse sig frem til, at tørfoderet indeholder 2000 kJ omsættelig energi pr. 100 g foder, semi-moist foderet indeholder 1500 kJ omsættelig energi pr. 100 g. foder og BARF-produktet indeholder 500 kJ omsættelig energi pr. 100 g foder. Hun ved, at hendes hund skal spise foder svarende til 2000 kJ omsættelig energi pr. dag for at få opfyldt sit energibehov. Det betyder, at hunden skal spise 100 g tørfoder, 135 g semi-moist foder eller 400 g BARF for at nå op på de 2000 kJ. 100 g tørfoder indeholder 30 g protein, 135 g semi-moist foder indeholder 33 g protein og 400 g BARF indeholder hele 60 g protein. Wow! Så det foder, som ifølge analysen på pakken indeholder mindst protein, nemlig BARF-produktet, indeholder faktisk klart mest protein på energibasis. Og det foder, som ifølge analysen på pakken indeholder mest protein, nemlig tørfoderet, indeholder faktisk mindst protein på energibasis.

Nu spørger du dig sikkert: Hvorfor i alverden oplyser producenten ikke om proteinindholdet på energibasis i stedet for på vægtbasis? Jeg aner det ikke. Og det er derfor, jeg har skrevet denne artikel.

Næste gang, når du står i en foderbutik og vil sammenligne et foder, så gør dette:

  1. Find proteinindholdet af foderet i analysen på foderpakkens bagside.
  2. Find ligeledes energiindholdet af foderet (omsættelig energi eller på engelsk metabolizable energy) på foderpakkens bagside (står typisk samme sted som fodringsanbefalingen).
  3. Tag sedlen frem, hvor du har noteret din hunds daglige energibehov.
  4. Regn ud, hvor meget af foderet hunden skal spise, for at få dækket sit daglige energibehov.
  5. Regn ud af, hvor mange gram protein, der er indeholdt i den mængde foder, som hunden skal spise for at få opfyldt sit daglige energibehov. 
  6. Tjek lige efter, at der ikke er gået kludder i enhederne. Regner du i kJ eller kcal (1 kcal = 4,18 kJ)? 
  7. Gentag med alle de foderpakker, som du vil sammenligne.
  8. Sammenlign dine resultater.
  9. Vælg din hunds foder 🙂

En lille sidebemærkning: Denne artikel handler ikke om, hvor meget protein en hund bør spise, om meget protein er skidt eller godt. Den handler heller ikke om proteinkvalitet eller om hvorvidt tørfoder er bedre end BARF eller BARF bedre end tørfoder. Alle eksempler i denne artikel er opdigtede – nogle er mere realitetsnære end andre. 

Nu vil jeg slutte med at ønske jer alle sammen ”Glædelig udregning”!

Skrevet af Ann-Kristin Meyer